Wat mag je van Jobinder verwachten?

Jobinder:

  • zorgt dat iedere leerling op het adres wordt gehaald en afgezet waar de gemeente opdracht toe heeft gegeven.
  • voert het vervoer uit zoals dat met de gemeenten is afgesproken.
  • zoekt bij problemen samen naar een oplossing. Lukt dat niet? Dan geven we dat door aan de gemeente.
  • mag -bij aanhoudende gedragsproblemen- weigeren uw kind te vervoeren. Dit gaat in overleg met de gemeente.