Wat te doen bij calamiteiten?

Calamiteiten en vervoer

Een calamiteit is een gebeurtenis die gevaarlijk kan zijn voor het vervoer, meestal veroorzaakt door weersomstandigheden zoals een zware storm of gladde wegen door ijzel. Dit kan zorgen voor vertragingen in het leerlingenvervoer. Ouder(s)/verzorger(s) worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Wat te doen bij een calamiteit?

Als er een calamiteit is, zoals een weeralarm van de KNMI, is het belangrijk om de website in de gaten te houden. Jobinder heeft het recht om een rit te laten vervallen of te vertragen.

Breng je kind zelf naar school? Dan haal je jouw kind ook zelf weer op. Wanneer een rit niet doorgaat of anders verloopt dan gepland word je geïnformeerd door onze centrale. Jobinder zal ook de gemeente informeren.