Jobinder rijdt:

zondag t/m donderdag tussen 07.00 uur en 00.00 uur
vrijdag en zaterdag tussen 07.00 uur tot 02.00 uur

Gewijzigde tijden: zie onderstaand bericht

Start Voortgezet Speciaal Onderwijs  

Klik hier voor de brief (Word document)

Brief begin leerlingenvervoer 2 juni

Ook na de Coronacrisis Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland

Bestuur Jobinder houdt doelgroepenvervoer in regio overeind

Het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau in Noordoost-Friesland heeft besloten om de vervoerders van het Wmo- en leerlingenvervoer voorschotten te betalen tot 80 procent van het begrote vervoer. De vervoerders hebben dan voldoende liquide middelen om de komende periode overeind te blijven. Het bestuur van Jobinder doet haar best om de gevolgen van de coronacrisis voor haar burgers te beperken. Haar besluit ligt in lijn met de oproep van de VNG.

Het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland is door de coronacrisis nagenoeg stil gevallen. Gemeenten verzorgen gezamenlijk onder de naam Jobinder dit vervoer in deze regio. Normaal gesproken worden er dagelijks ongeveer 150 Wmo-pashouders en bijna 800 leerlingen door Jobinder naar hun plaats van bestemming gebracht. Nu is dat zo’n 90-95% procent minder. Voor de vervoerders betekent dit, dat zij geen inkomsten hebben maar dat zij wel vaste lasten blijven houden.

‘We willen het zorglandschap dat we samen aan het bouwen zijn, in onze regio overeind houden‘, aldus Andries Bouwman (voorzitter GR Mobiliteitsbureau, tevens wethouder Sociaal Domein Tytsjerksteradiel). ‘Dit is belangrijk voor onze kwetsbare burgers die zelf geen vervoer hebben of niet gebruik kunnen maken van het OV. Zodra de coronacrisis voorbij is en het dagelijks leven weer wordt opgepakt, is van belang dat ook onze kwetsbare ouderen en andere Wmo-pashouders weer direct mee kunnen doen aan onze samenleving. En ook dat leerlingen weer naar school kunnen gaan. Dat zij en hun ouders weer de dagelijkse structuur weer kunnen oppakken.’

Het bestuur vindt het belangrijk om ten tijde van deze crisis, haar verantwoordelijkheid te nemen. Als partner van de vervoerders én omdat voor deze regio een goed functionerend vervoersnetwerk noodzakelijk is. Zodat de gemeenten ook hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren; juist bedoeld om die kwetsbare burgers niet langer dan strikt noodzakelijk in het sociale isolement te laten zitten.

‘Wij zijn unaniem van mening dat het verstrekken van voorschotten de enige juiste stap is. Als we nu niets doen, zullen onze vervoerders die veelal al jarenlang in deze regio vervoer verzorgen, omvallen. Met alle gevolgen van dien. Voor chauffeurs, voor Wmo’ers, voor ouders en leerlingen. Niemand zit te wachten op een nieuwe aanbesteding, waarbij je je moet afvragen wanneer je het doelgroepenvervoer weer kunt aanbieden’, aldus Bouwman. ‘We moeten nu zorgen dat iedereen straks weer mee kan doen.’

Coronavirus: Extra maatregelen Wmo-vervoer

Samen werken we aan het voorkomen van het verder verspreiden van het Coronavirus. Dit betekent concreet dat Jobinder, voor uw eigen veiligheid en die van de chauffeurs, zo min mogelijk Wmo-pashouders en leerlingen vervoeren. Alleen als het noodzakelijk is voor medische zorg, eerste levensbehoefte, een kind naar school moet omdat ouders een vitaal beroep hebben mogen wij u vervoeren. Wij volgen hiermee de landelijke richtlijnen.

Wees terughoudend in het gebruik van de taxi en volg altijd de adviezen van het RIVM op.

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
 • Hoes en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geef geen handen;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt!
 • Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan moet u ook thuisblijven!
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Moet u toch reizen? Dan gelden de volgende aanvullende richtlijnen:

 • Wmo-pashouders kunnen alleen een rit reserveren of reizen tussen 07.00 en 21.00.
 • Neem alleen een taxi als dit echt niet anders kan. De telefoniste mag aan u vragen of uw reis echt nodig is;
 • Reis alleen met de taxi, of met leden van het huishouden. De taxi(bus) wordt niet gedeeld met andere pashouders;
 • Houd afstand tot de chauffeur:
  • Stap zelf in en uit **
  • Ga achterin zitten: alleen de chauffeur mag voorin zitten. Alle reizigers moeten achterin zitten. Uitzonderingen worden niet gemaakt.
  • Doe zelf de veiligheidsgordel om **
  • Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot **
  • Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.

**Heeft u hulp nodig?

Voor passagiers die hulp nodig hebben bij het omdoen van de gordel, bij uw bagage of zit u in een rolstoel:

 • Zorg ervoor dat iemand uit de vaste contactenkring dit kan doen. Geef aan bij het reserveren van uw rit dat u een begeleider meeneemt.
 • Voor rolstoelvervoer zal de chauffeur een aantal handelingen moeten doen. De chauffeur volgt hierbij de landelijke richtlijnen.

We verwachten dat iedereen de taxi zo schoon als mogelijk achterlaat.
De chauffeurs zorgen er voor dat de handgrepen etc. schoon worden gemaakt.

Als deze maatregelen veranderen, dan kunt u dat op deze website lezen.

Alvast bedankt voor uw begrip.