Leerlingenvervoer 

Jobinder verzorgt het leerlingenvervoer in de regio Noordoost-Friesland. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

De planning van de ritten wordt gedaan door de centrale van Jobinder, terwijl verschillende vervoerders namens Jobinder de taxiritten uitvoeren.

Informatie & spelregels

In de folder staan alle spelregels en voorwaarden voor ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en chauffeurs. Wanneer iedereen deze regels kent en zich eraan houdt, verloopt het vervoer prettig en veilig voor iedereen. Heb je vragen of opmerkingen hierover? Neem contact op, we helpen graag.

Met kind bedoelen wij in deze folder kind of pleegkind. Met ouders bedoelen wij ouder(s), pleegouder(s)/verzorger(s).

Wijziging gegevens leerlingenvervoer

Zijn er wijzigingen in het schoolrooster of de gegevens van jouw (pleeg)kind? Geef deze door via het wijzigingenformulier.