Leerlingenvervoer

 

Uw (pleeg)kind* maakt gebruik van het leerlingenvervoer.

Jobinder verzorgt dit vervoer in de regio Noordoost-Friesland.
Dit in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

De centrale van Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden verzorgd door verschillende vervoerders die voor Jobinder rijden.

In de folder zetten we alle spelregels en voorwaarden op een rij voor ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en chauffeurs. Wanneer iedereen deze regels kent en zich er ook aan houdt, kan het vervoer voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk worden uitgevoerd. Heeft u een vraag hierover?

Neem contact op met Jobinder. Zij staat u graag te woord.

*Met kind bedoelen wij in deze folder kind of pleegkind. Met ouders bedoelen wij ouder(s), pleegouder(s) / verzorger(s).