Leerlingenvervoer

 

Uw (pleeg)kind* maakt gebruik van het leerlingenvervoer. Jobinder verzorgt dit vervoer in de
regio Noordoost-Friesland. Dit in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,
Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.

De centrale van Jobinder verzorgt de planning van de ritten. De taxiritten worden
verzorgd door verschillende vervoerders die voor Jobinder rijden. In deze folder zetten we
alle spelregels en voorwaarden op een rij voor ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en
chauffeurs.
Wanneer iedereen deze regels kent en zich er ook aan houdt, kan het vervoer
voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk worden uitgevoerd. Heeft u een vraag hierover?

Neem contact op met Jobinder. Zij staat u graag te woord.

* Met kind bedoelen wij in deze folder kind of pleegkind. Met ouders bedoelen wij ouder(s),
pleegouder(s) / verzorger(s).

Let op: Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort

Alle scholen in Nederland blijven tot en met 17 januari dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

Uitzondering leerlingenvervoer waarbij beide ouders werken in ‘in cruciale beroepen’!

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen waarvan beide ouders werken in cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Vallen u en uw partner in deze categorie en moet u toch een beroep doen op leerlingenvervoer? Let goed op. U moet uw kind per mail aanmelden. Het is voor ons namelijk niet duidelijk om welke kinderen dit gaat en waar uw kind dan naar toe moet worden gebracht, dat kan per school anders geregeld zijn.

Mail naar Jobinder leerlingenvervoer@jobinder.frl  en cc aan uw contactpersoon bij de gemeente:

Leerling

 • Voor en achternaam leerling:
 • Geboortedatum:
 • Woonplaats:

School / opvang

 • Schoolnaam:
 • Opvangadres school tot en met 17 januari:
 • Weekdagen dat opvang nodig is:

Ouder/voogd 1

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie:

Ouder/voogd 2

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie: