Elk jaar vraagt Jobinder bij alle gebruikers uit hoe men de dienstverlening heeft ervaren. Zo ook in 2023. “Ook dit jaar scoren de chauffeurs en de centrale weer hoog. Als voorzitter van het bestuur kan ik daar heel blij van worden”, aldus wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel. 

Meer dan tevreden Met een waardering van 8,0 door de gebruikers van het WMO-vervoer is het bestuur van Jobinder meer dan tevreden. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig voldoende chauffeurs te vinden. Hierdoor wordt het moeilijker de stiptheid te handhaven op het gewenste niveau. De zoektocht naar gekwalificeerde chauffeurs wordt door alle bij Jobinder aangesloten vervoerders ook in 2024 voortgezet. 

Voor het leerlingenvervoer komt het rapportcijfer op een 7,8. Een verrassend resultaat voor bestuur en personeel van Jobinder. Ook in het leerlingen vervoer wordt het door de krapte op de arbeidsmarkt lastiger om aan alle wensen te kunnen blijven voldoen. 

Hard werken om goed rapportcijfer te behouden 

Er zal nog steeds hard aan getrokken moeten worden om deze goede rapportcijfers vast te houden. Voor het WMO-vervoer blijft het zoeken naar goede manieren om de reizigers van tijdige informatie te voorzien. 

Voor het leerlingenvervoer liggen er ook uitdagingen op het gebied van de informatievoorziening, maar dan in het onder de aandacht brengen van de beschikbare app. Met deze app kunnen ouders/ verzorgers precies volgen waar de taxi zich bevindt. 

Voor alle typen vervoer blijft de uitdaging voldoende gekwalificeerde chauffeurs te vinden. 

Bovengenoemde cijfers zijn het resultaat van een in het 4e kwartaal van 2023 gehouden peiling onder alle gebruikers van WMO-vervoer en ouders/verzorgers van leerlingen. Iedereen heeft hiervoor een vragenlijst ontvangen. Ook in 2024 zal Jobinder weer een tevredenheidsonderzoek uitvoeren.