Om het u gemakkelijker te maken werken we dit jaar op een andere manier. U kunt op een plek verzoeken indienen. Heeft uw (pleeg)kind leerlingenvervoer in onze regio? Dan kunt u via dit formulier uw wijzigingen doorgeven. Uw ingevulde formulier kunt u sturen naar LeerlingenVervoer@jobinder.frl  Jobinder zorgt ervoor dat uw gemeente het verzoek ook ontvangt, zodat zij dit kunnen beoordelen.

Belangrijk om te weten:

  • U krijgt van Jobinder een mail zodra het verzoek is ontvangen;
  • Jobinder heeft vijf volle werkdagen om uw verzoek te verwerken. Als dit niet binnen de vijf werkdagen kan, dan zij stelt u en de gemeente hier per mail van op de hoogte;
  • Sommige verzoeken zijn van invloed op de toekenning van het leerlingenvervoer. Dan moet de gemeente eerst een beslissing nemen. Zij heeft hier 3 volle werkdagen voor. Als zij akkoord gaat heeft Jobinder nog vijf volle werkdagen de tijd om het verzoek te verwerken;
  • Echter, de gemeente behoudt zich het recht voor om het verzoek alsnog niet toe te staan. De gemeente geeft aan u en Jobinder haar besluit door;
  • Wij controleren uw contactgegevens met de gegevens die wij hebben in onze database. Als Jobinder twijfelt aan de echtheid van het verzoek, schort de verwerkingstijd op totdat zij contact met de (pleeg)ouder(s)/voogd(en) heeft gehad;
  • Leerlingenvervoer wordt aangeboden conform de gemeente heeft beschikt. De schoolgidstijden worden gehanteerd. Op andere tijden bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Jobinder heeft van de gemeente toestemming gekregen om te kijken of er in spoedgevallen een afwijking mogelijk is. Bijvoorbeeld als de oppasouder plotseling ziek is. Maar let op, dit kan niet worden gegarandeerd en u kunt er ook geen rechten aan ontlenen;
  • Om onze dienstverlening verder te optimaliseren worden alle gegevens die u doorgeeft verwerkt in ons systeem. Dit zodat wij altijd de juiste contactgegevens hebben en ook zodat wij beter inzicht krijgen in de verzoeken van ouders.

Klik hier om het formulier te downloaden (WORD)