Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor vervoer van uw kind. We noemen een aantal veelvoorkomende voorbeelden, uw kind:

  • wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw kind eerder wordt opgehaald.
  • is niet beter gemeld nadat uw kind ziek was.
  • is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen.
  • heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de (taxi)bus.
  • begint later, omdat uw kind bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet.
  • moet onder schooltijd naar een arts.

Het leerlingenvervoer wordt alleen verzorgd op de vaste schooldagen en –tijden zoals die worden vermeld in de schoolgids. Wijzigt de school de schooltijden en/of -locatie? Bijvoorbeeld bij een schoolreisje, studiedag en/of tijdens feestdagen? Dan verzorgt de gemeente geen vervoer. U of de school moet dit zelf regelen.