Wijzigingen doorgeven

Geef ziekte, afwezigheid of andere wijzigingen zo snel mogelijk door. Doe je dit niet, kunnen er kosten voor het vervoer in rekening gebracht worden. Let op: bespreek wijzigingen in het vervoer altijd met de gemeente en niet met de chauffeur.

Hoe en aan wie geef je wijzigingen door?

Hieronder zetten we op een rij wanneer en hoe je bepaalde wijzigingen in het leerlingenvervoer kunt doorgeven:

Wat is er aan de hand? Aan wie geef ik het door?

Ziekmelding.

Neem direct contact op met Jobinder. (Jobinder portaal, mail of bellen). Bellen kan tussen 07.00 uur en 17.30 uur.

Kind na ziekte weer beter melden.

Neem direct contact op met Jobinder. 

Vrije dagen of margedagen waardoor jouw kind niet naar school gaat.

Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit minstens 48 uur voordat een vrije dag of margedag is gepland.

Eenmalige roosterwijzigingen.

Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit minstens 48 uur van tevoren. Je zorgt zelf voor vervangend vervoer.

Structurele roosterwijzigingen

Neem contact op met Jobinder. Jobinder geeft wijzigingen door aan de gemeente. 

Adreswijzigingen.

 

Neem contact op met Jobinder. Wij geven de wijzigingen door aan de gemeente. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 5 werkdagen van tevoren.

Jouw kind maakt voor een langere tijd geen gebruik van het leerlingenvervoer.

Neem contact op met Jobinder. Wij geven de wijzigingen door aan de gemeente. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 48 uur van tevoren.