Aan wie geef ik wijzigingen door?

 

Geef ziekte, afwezigheid van uw kind of veranderingen zo snel als mogelijk door. Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft, kunnen de kosten voor het vervoer aan u worden doorberekend. Let op: Bespreek wijzigingen in het vervoer met gemeente en niet met de chauffeur.

Wat is er aan de hand?

Aan wie geef ik het door?

Is uw kind ziek voor schooltijd? Neem direct contact op met Jobinder (Jobinder portaal, mail of bellen). Bellen kan tussen 07.00 uur en 17.30 uur.
Is uw kind weer beter? Neem direct contact op met Jobinder. 
Heeft u van school de margedagen en vrije dagen ontvangen? En gaat uw kind die dagen daarom niet mee met Jobinder? Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit minstens 48 uur voordat een vrije dag of margedag is gepland.
Is er een eenmalige (rooster)wijziging? En gaat uw kind die dag daarom niet mee met Jobinder? Neem direct contact op met Jobinder. Doe dit minstens 48 uur van tevoren. U zorgt zelf voor vervangend vervoer.
Is er een structurele (rooster)wijziging? Neem contact op met Jobinder. Jobinder geeft wijzigingen door aan de gemeente. 

Moet uw kind van een ander adres worden opgehaald of afgezet? (bijvoorbeeld bij stages)

 

Neem contact op met Jobinder. Wij geven de wijzigingen door aan de gemeente. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 5 werkdagen van te voren.

Maakt uw kind voor langere tijd geen gebruik van het leerlingenvervoer?
(bijvoorbeeld door een tijdelijke verhuizing)
 

Neem contact op met Jobinder. Wij geven de wijzigingen door aan de gemeente. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 48 uur van tevoren.