Wat verwachten wij van ouders?

Jobinder verwacht dat je:

  • aan het begin van het schooljaar controleert of de toegestuurde informatie van Jobinder klopt (huisadres, adres van de school, etc.). Klopt er iets niet? Geef dit dan direct door aan de gemeente en Jobinder.
  • een vaste en mobiele telefoonnummers doorgeeft aan de gemeente. Geef als dat kan ook het nummer van je werk door. Krijg je een nieuw telefoonnummer? Geef dit dan door aan de gemeente en Jobinder.
  • zorgt dat jouw kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. De chauffeur blijft maximaal 2 minuten wachten.
  • altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden.
  • zorgt dat er iemand aanwezig is als je kind bij het afgesproken adres wordt opgehaald of afgezet.
  • Jobinder zo snel mogelijk informeert wanneer jouw kind niet meerijdt, bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een arts. Let op: vergeet niet uw kind na afwezigheid ook weer aan te melden! Als je dit niet doet kan jouw kind niet meerijden en moet je zelf voor vervoer zorgen.
  • alle wijzigingen doorgeeft aan de gemeente. Uitzonderingen: ziekmeldingen en bezoek aan een arts. Die geef je alleen door aan Jobinder.

 

Gedrag tijdens de rit

Als ouder ben je verantwoordelijk voor het gedrag van jouw kind tijdens het vervoer. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor jouw kind zich anders gedraagt dan normaal? Vertel dit aan de chauffeur.

Wanneer jouw kind schade veroorzaakt aan de (taxi)bus ben je verantwoordelijk. Eventuele schade en schoonmaakkosten worden in rekening gebracht. 

Lees hier meer over de spelregels voor kinderen