Wat verwachten wij van ouders?

Wij verwachten van u dat u:

 • aan het begin van het schooljaar controleert of de toegestuurde informatie van Jobinder klopt (huisadres, adres van de school etc.). Als iets niet klopt, geeft u dit direct door aan de gemeente (adres- en schoolgegevens) en Jobinder (route).
 • uw vaste en mobiele telefoonnummers op het aanvraagformulier doorgeeft aan de gemeente. Geef als dat kan ook het nummer van uw werk door. Krijgt u tijdens het schooljaar een nieuw telefoonnummer? Geef dit nummer door aan de gemeente en Jobinder.
 • zorgt dat uw kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de chauffeur maximaal 2 minuten wachten.
 • altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden.
 • zorgt dat er iemand aanwezig is, als uw kind bij het afgesproken adres wordt opgehaald of afgezet.
 • Jobinder zo snel mogelijk informeert wanneer uw kind niet meerijdt, bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een arts. Let op: Vergeet niet na afwezigheid, uw kind ook weer aan te melden! Als u uw kind niet weer aanmeldt, kan uw kind niet mee met de (taxi)bus. U moet dan zelf voor vervoer zorgen.
 • alle wijzigingen doorgeeft aan de gemeente. Uitzonderingen: ziekmeldingen en bezoek aan een arts. Die geeft u door aan Jobinder.

U bent verantwoordelijk

U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind tijdens het vervoer. U bespreekt met uw kind de gedragsregels in de (taxi)bus. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw kind zich anders gedraagt dan normaal? Vertel dit aan de chauffeur. Heeft uw kind last van hoofdluis? Pas na een behandeling tegen hoofdluis mag uw kind mee.

U bent verantwoordelijk voor schade die uw kind veroorzaakt aan de (taxi)bus. Eventuele schade en schoonmaakkosten moet u betalen aan de vervoerder.

Hoe gedraag ik me tijdens het vervoer?

We hebben de spelregels voor uw kind hieronder op een rij gezet:

 • je stapt rustig in en uit en gaat niet dringen wanneer de (taxi)bus aan komt rijden.
 • je gedraagt je netjes en spreekt ook netjes.
 • je luistert naar de chauffeur en/of begeleider.
 • je blijft op de plaats zitten die de chauffeur aanwijst totdat je op school of thuis bent.
 • je doet de gordel om en maakt die pas los als de chauffeur zegt dat je de gordel mag losmaken.
 • je mag in de (taxi)bus niet eten, snoepen, drinken of roken.
 • je mag onderweg niet gaan staan of lopen.
 • je komt niet aan spullen die niet van jou zijn.
 • anderen mogen geen last hebben van jouw muziek, telefoon of tablet. Je gebruikt altijd oordopjes.
 • je mag geen wapens (messen, stiletto’s, scharen) of andere scherpe voorwerpen meenemen.
 • je blijft van anderen af.
 • je mag niet schelden, pesten, stoeien, vechten of slaan.
 • je brengt andere kinderen en de chauffeur niet in gevaar.

Let op: Bij aanhoudend ongewenst en onveilig gedrag kan de gemeente het vervoer (tijdelijk) stopzetten.