Wat mag je van de chauffeur verwachten?

De chauffeur:

 • stelt zich voor aan een nieuwe leerling en ouder(s)/verzorger(s) en bespreekt eventuele bijzondere omstandigheden.
 • heeft een ritlijst in de taxi met daarop: de namen, adressen, telefoonnummers en zitplaatsen van de te vervoeren leerlingen.
 • neemt alleen leerlingen mee die op de ritlijst staan.
 • haalt en brengt de leerling van de afgesproken adres/opstapplaats.
 • helpt de leerling bij het in- en uitstappen.
 • rijdt rolstoelen de (taxi)bus in en zet deze op de juiste manier vast.
 • bedient de ramen en portieren (of een door hem/haar aangewezen persoon).
 • rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordel vast is.
 • let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt.
 • rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten zijn gegeven door de vervoerder.
 • zorgt voor orde en rust in de (taxi)bus.
 • zorgt dat de leerling op tijd op school is.
 • brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de school en haalt ze maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd op. Bij file of pech zal hij/zij de school en/of Jobinder telefonisch informeren.
 • brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur van het afgesproken adres.
 • haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de (taxi)bus stapt.
 • laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen.
 • laat hem/haar niet alleen de straat oversteken.
 • houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen.
 • zet de leerling nog niet af wanneer hij/zij vroeger dan het afgesproken tijdstip op de opstapplaats of het afgesproken adres is en er nog geen ouder/verzorger is om het kind op te halen.
 • neemt telefonisch contact op met de ouder/verzorger en Jobinder wanneer er niemand bij de uitstapplaats is om het kind op te halen.

Bij ongewenst gedrag:

 • meldt de chauffeur dit aan de school en Jobinder.
 • zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) de leerling af op de afgesproken plaats.