Wat mag u van de chauffeur verwachten?

Wat mag u van de chauffeur
verwachten?
De chauffeur:
• stelt zich voor aan een nieuwe leerling en ouder(s)/verzorger(s) en bespreekt met hen eventuele bijzondere omstandigheden.
• heeft een ritlijst in de taxi met daarop: de namen, adressen, telefoonnummers en zitplaatsen van de te vervoeren leerlingen.
• neemt alleen leerlingen mee die op de ritlijst staan.
• haalt en brengt de leerling van de afgesproken adres/opstapplaats.
• helpt de leerling bij het in- en uitstappen.
• rijdt rolstoelen de (taxi)bus in en zet deze op de juiste manier vast.
• bedient de ramen en portieren (of een door hem/haar aangewezen persoon).
• rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordel vast is.
• let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt.
• rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten zijn gegeven door de vervoerder.
• zorgt voor orde en rust in de (taxi)bus.
• zorgt dat de leerling op tijd op school is.
• brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de school en haalt ze maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd op. Bij file of pech zal hij/zij de school en/of Jobinder telefonisch informeren.
• brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur van het afgesproken adres.
• haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de (taxi)bus stapt.
• laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen.
• laat hem/haar niet alleen de straat oversteken.
• houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen.
• zet de leerling nog niet af wanneer hij/zij vroeger dan het afgesproken tijdstip op de opstapplaats of het afgesproken adres is en er nog geen ouder/verzorger is om het kind op te halen.
• neemt telefonisch contact op met de ouder/verzorger en Jobinder wanneer er niemand bij de uitstapplaats is om het kind op te halen.

Bij ongewenst gedrag
• meldt de chauffeur dit aan de school en Jobinder.
• zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) hem of haar op de afgesproken plaats af.