Rit betalen


Reist u met uw vervoerspas met Jobinder? Dan betaalt u per rit:

  • een bedrag per kilometer (€ 0,166)
  • en een vast starttarief (€ 0,96).
  • rekenvoorbeeld: een ritje van uw woonadres naar een bestemming die – via de kortste weg – 19 kilometer verderop ligt, kost u: (opstaptarief € 0,90) + (prijs per kilometer 19 x € 0,16) = € 3,94.

Hoeveel uw rit met Jobinder kost, is afhankelijk van de lengte van uw rit. De kilometerprijs en het starttarief zijn afgestemd op die van het openbaar vervoer (OV) in onze regio. Bij het telefonisch reserveren hoort u hoeveel uw rit kost. U kunt contant of met de pin betalen bij de chauffeur.  

Reisafstand en reisbudget

  • U kunt per rit maximaal 30 kilometer reizen, gerekend vanaf uw woonadres (met uitzondering van puntbestemmingen).
  • Reist u meer dan 30 kilometer? Dan betaalt u voor elke extra kilometer een kilometertarief van € 2,04. U kunt in dat geval vaak ook met Valys reizen.
  • Heeft u van uw gemeente een reisbudget toegewezen gekregen, dan gelden dezelfde tarieven. Gaat u over uw budget heen, dan geldt een opstaptarief van €0,90, plus €2,00 per kilometer.

  • Het reisbudget in 2019 is voor de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Ameland en Schiermonnikoog vastgesteld op 750 km per jaar en voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen op 1.500 km per jaar.

Automatische incasso

Reist u regelmatig met Jobinder? Dan is het handig om gebruik te maken van automatische incasso. Daarmee machtigt u Jobinder om maandelijks de gemaakte ritkosten van uw rekening af te schrijven.

Machtigingsformulier: