Waar kunt u naar toe reizen?

Reizen met de vervoerspas is speciaal bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om naar familie en kennissen te gaan. Het is niet de bedoeling om met de vervoerspas een rit te bestellen en dan naar het werk of naar de dagbesteding te gaan. 

Ritten tot en met 25 kilometer

Met de Wmo-pas kunt u een rit bestellen. Per rit mag u maximaal 25 kilometer (binnen een straal van uw huisadres) tegen de zogenoemde Wmobijdrage reizen. Voor de extra kilometers betaalt u het ‘gewone’ taxitarief.
Naar onderstaande puntbestemmingen mag u blijven reizen tegen de zogenoemde Wmobijdrage. Ook al is het meer dan 25 kilometer rijden:

 • de steden Leeuwarden, Drachten,
 • Dokkum en Groningen;
 • de ziekenhuizen in Harlingen, Sneek
 • en Heerenveen (of dependances hiervan);
 • de revalidatiecentra in Haren en
  Beetsterzwaag.

Ritten boven de 25 kilometer

Reist u meer dan 25 kilometer? Als u een Valyspas heeft, kunt u ook hiermee reizen. Dat is voor u vaak voordeliger (zie voor meer informatie de website: www.valys.nl)

  Reisbudget

  De gemeente bepaalt hoeveel kilometer per jaar u mag reizen. Als u voor een gedeelte van het jaar een vervoerspas krijgt, krijgt u ook het aantal kilometers voor dat deel van het jaar.