Jobinder portaal

 

In het Jobinder portaal kunt u zien welke informatie wij hebben over uw kind. Bijvoorbeeld: de route van uw kind, uw telefoonnummers, vakantie-/studiedagen van de school. Via het portaal kunt u direct zien waar uw kind op de route is. Ook kunt u via het portaal uw kind aan- en/of afmelden bij ziekte of afwezigheid. 

Inloggen Jobinder portaal

Aanvragen inloggegevens
Heeft u nog geen inloggegevens voor het Jobinder portaal? Mail naar leerlingenvervoer@jobinder.frl.
De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

  • voor- en achternaam
  • adres, postcode, plaats
  • telefoonnummer (liefst mobiel)
  • e-maildres
  • naam van het kind 

Er wordt bij de gemeente nagevraagd of u recht op toegang heeft (in verband met privacy van het kind). Zo ja, dan ontvangt u binnen xx werkdagen de inloggegevens.