Privacy


Het is voor Jobinder van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacy statement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Jobinder verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
 • of voor de gevallen waarin je toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Jobinder jouw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Jobinder de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Jobinder je persoonsgegevens?

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan;
 • Wanneer je contact hebt met Jobinder via telefoon, mail of website;
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Jobinder;
 • Voor (interne) analyses;
 • Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen;
 • Voor het behandelen van vragen en klachten.

Hoe lang bewaart Jobinder je gegevens?

Jobinder bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn Jobinder’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Jobinder verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Jobinder laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Jobinder.

Wijzigingen

Jobinder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Jobinder een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Jobinder persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kun je ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van jouw gegevens.

Jobinder

 • telefonisch     0900 40 50 500
 • e-mail              info@jobinder.frl

Wanneer je van mening bent dat Jobinder niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.