Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                       

Vanaf maandag 8 juni start Jobinder ook weer met het leerlingenvervoer voor het VSO (Voortgezet (Speciaal) Onderwijs). Normaal wordt leerlingenvervoer alleen op aanvangs- en sluitingstijden verzorgd die in de schoolgids staan. In deze uitzonderlijke tijd gaat het even anders. We zien dat veel scholen afwijkende roosters hebben. Jobinder doet er (samen met vervoerders en gemeenten) alles aan om uw kind en alle andere kinderen toch op het gewenste moment op school te krijgen. Om de gezondheid van uw kind, andere kinderen en chauffeurs te beschermen, zijn er wel afspraken gemaakt. Als leidraad gelden hiervoor het landelijk protocol leerlingenvervoer van KNV Taxi en de richtlijnen van het RIVM.

Algemeen | gezondheidsvragen

 • Kinderen met klachten, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts, mogen niet mee. De chauffeur zal voordat uw kind instapt een gezondheidscheck doen. De chauffeur zal hiervoor een aantal korte vragen stellen gericht op potentiele Covid-19 klachten, zoals hoesten, niezen of koorts. De chauffeur mag uw kind altijd weigeren bij een vermoeden van Covid-19 klachten. Hij/zij geeft dit door aan Jobinder. Als uw kind weer beter is, dan kunt u uw kind weer aanmelden voor het leerlingenvervoer.
 • Kinderen met een allergie (zoals hooikoorts), reizen niet samen met andere kinderen. Neem contact op met uw gemeente en meld dit bij Jobinder. Als u een medische verklaring heeft en uw kind op COVID-19 is getest én er is er de mogelijkheid om uw kind apart te vervoeren dan kan de gemeente hiervoor toestemming geven.
 • Heeft u gezondheidsvragen? Telefonistes, chauffeurs en ambtenaren zijn niet medisch geschoold en geven geen advies. U kunt contact opnemen met uw medisch specialist, eigen huisarts of de GGD.

Chauffeurs

 • Chauffeurs hoeven geen mondkapje te dragen als zij leerlingen in het BO (Basis Onderwijs) naar school brengen.
 • Chauffeurs dragen een medisch mondkapje als zij VSO-leerlingen vervoeren. Dus ook als BO-leerlingen samen met VSO-leerlingen reizen.
 • De taxi’s worden tussen de ritten door schoongemaakt door de chauffeurs (conform landelijke richtlijnen).
 • De chauffeur wijst de plek aan waar uw kind moet zitten.

Mondkapjes VSO-leerlingen

 • VSO-leerlingen en eventuele begeleiders moeten een (niet medisch) mondkapje dragen. U moet zelf voor het mondkapje van uw kind zorgen. Uw kind heeft twee schone mondkapjes per dag nodig.
 • Kan uw kind zelf geen mondkapje af- of omdoen? Meld dit dan ook aan uw school, zodat bijvoorbeeld de docent uw kind kan helpen.
 • VSO-leerlingen zonder mondkapje worden niet vervoerd. Let op: Als uw kind geen schoon mondkapje heeft voor de terugrit, blijft uw kind op school. U moet dan zelf uw kind ophalen.
 • Chauffeurs hebben geen extra mondkapjes voor uw kind.
 • Kan uw kind geen mondkapje dragen tijdens de rit, meld uw kind dan af bij Jobinder. Wij geven dit door aan de gemeente. Uw kind gaat dan niet mee met het vervoer, totdat samen met de gemeente er een passende oplossing gevonden is. Het kan zijn dat de gemeente u vraagt uw kind zelf naar school te brengen.
 • Als uw kind zijn/haar mondkapje afdoet tijdens de rit, zal de chauffeur dit eerst aan de ouders/verzorgers vertellen, zodat u uw kind hierop kan aanspreken. Bij een tweede keer zal de melding naar Jobinder gaan en wordt u nogmaals verzocht actie te ondernemen. Bij een derde keer wordt uw kind niet meer meegenomen in het leerlingenvervoer en meldt Jobinder dit aan uw gemeente. Zij nemen dan contact met u op.
 • BO-leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen. Eventuele begeleiders wel.
 • Wilt u meer informatie over mondkapjes? Kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes 

In de taxibus

 • Kinderen reizen zoveel als mogelijk in vaste groepen. Wij proberen ook vaste chauffeurs in te zetten, maar we kunnen dit tijdens de Corona-crisis niet altijd garanderen.
 • In de taxibus zitten vanaf maandag 8 juni maximaal 8 kinderen uit het BO en/of VSO. 
 • In een route waar kinderen uit het BO en VSO worden gecombineerd zullen dus de leerlingen uit het BO geen mondkapje dragen en de leerlingen uit het VSO wel.
 • De 1.5-meter regel geldt in principe niet in het leerlingenvervoer, er wordt gebruik gemaakt van mondkapjes bij eventuele begeleiders en VSO-leerlingen. Er wordt waar mogelijk wel geprobeerd om 1.5-meter afstand te bewaren onderling en tot de chauffeur, bijvoorbeeld als er niet veel kinderen in de taxibus zitten.

 

Thuis blijven of zelf brengen

 • Wilt u uw kind thuis houden? Meld uw kind dan af bij Jobinder en uw gemeente.
 • Wilt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u gebruik maken van de regeling ‘vergoeding eigen vervoer’. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Meld uw kind ook af bij Jobinder.

 

Overig

 • In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat ook andere reizigers mee gaan met de taxibus. Dit komt omdat we afwijken van de normale schooltijden en andere mensen ook moeten kunnen reizen. Deze reizigers dragen dan ook mondkapjes.
 • Heeft u roosterwijzigingen? Dan kunt u deze doorgeven aan Jobinder: leerlingenvervoer@jobinder.frl. Let op: door de vele verschillende lesdagen en -tijden van alle ruim 700 kinderen in het leerlingenvervoer zitten, is het misschien niet altijd mogelijk om direct de roosterwijzigingen door te voeren. Als er een wijzing is, geef dit zo snel als mogelijk door!

We begrijpen dat het voor u als ouder/verzorger en ook voor uw kind een spannende tijd is, maar we vragen uw begrip en medewerking. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jobinder.