Evenals vorig jaar zal in het 4e kwartaal een enquête naar de tevredenheid van de gebruikers van Jobinder worden uitgevoerd. Ouders/verzorgers van de leerlingen in het vervoer ontvangen een mail hierover op 28 september. De WMO-pashouders zullen per brief worden uitgenodigd deel te nemen. Deze brieven worden begin oktober verzonden.

Jobinder roept alle gebruikers van leerling vervoer en WMO-vervoer op langs deze weg te laten weten wat men van de dienstverlening vindt.

Benieuwd hoe we het vorig jaar gedaan hebben?