Bestuur Jobinder houdt doelgroepenvervoer in regio overeind

Het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau in Noordoost-Friesland heeft besloten om de vervoerders van het Wmo- en leerlingenvervoer voorschotten te betalen tot 80 procent van het begrote vervoer. De vervoerders hebben dan voldoende liquide middelen om de komende periode overeind te blijven. Het bestuur van Jobinder doet haar best om de gevolgen van de coronacrisis voor haar burgers te beperken. Haar besluit ligt in lijn met de oproep van de VNG.

Het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland is door de coronacrisis nagenoeg stil gevallen. Gemeenten verzorgen gezamenlijk onder de naam Jobinder dit vervoer in deze regio. Normaal gesproken worden er dagelijks ongeveer 150 Wmo-pashouders en bijna 800 leerlingen door Jobinder naar hun plaats van bestemming gebracht. Nu is dat zo’n 90-95% procent minder. Voor de vervoerders betekent dit, dat zij geen inkomsten hebben maar dat zij wel vaste lasten blijven houden.

‘We willen het zorglandschap dat we samen aan het bouwen zijn, in onze regio overeind houden‘, aldus Andries Bouwman (voorzitter GR Mobiliteitsbureau, tevens wethouder Sociaal Domein Tytsjerksteradiel). ‘Dit is belangrijk voor onze kwetsbare burgers die zelf geen vervoer hebben of niet gebruik kunnen maken van het OV. Zodra de coronacrisis voorbij is en het dagelijks leven weer wordt opgepakt, is van belang dat ook onze kwetsbare ouderen en andere Wmo-pashouders weer direct mee kunnen doen aan onze samenleving. En ook dat leerlingen weer naar school kunnen gaan. Dat zij en hun ouders weer de dagelijkse structuur weer kunnen oppakken.’

Het bestuur vindt het belangrijk om ten tijde van deze crisis, haar verantwoordelijkheid te nemen. Als partner van de vervoerders én omdat voor deze regio een goed functionerend vervoersnetwerk noodzakelijk is. Zodat de gemeenten ook hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren; juist bedoeld om die kwetsbare burgers niet langer dan strikt noodzakelijk in het sociale isolement te laten zitten.

‘Wij zijn unaniem van mening dat het verstrekken van voorschotten de enige juiste stap is. Als we nu niets doen, zullen onze vervoerders die veelal al jarenlang in deze regio vervoer verzorgen, omvallen. Met alle gevolgen van dien. Voor chauffeurs, voor Wmo’ers, voor ouders en leerlingen. Niemand zit te wachten op een nieuwe aanbesteding, waarbij je je moet afvragen wanneer je het doelgroepenvervoer weer kunt aanbieden’, aldus Bouwman. ‘We moeten nu zorgen dat iedereen straks weer mee kan doen.’